Sommerhold

Vigtige datoer for sæsson 2017!

Eleverne får ansøgningsskema til sommerhold udleveres på skolen ultimo januar, start februar 2018

Sidste frist for ansøgning til sommerkoloni afleveres til klasselærer i starten af marts 2018

Besked til eleven om optagelse på koloni i løbet af marts måned (på forældres mail). Derfor er det vigtigt at forældres mail er udfyldt korrekt.

Sidste frist for betaling af koloniophold er i marts måned 2018 - Såfremt man ikke har betalt er man ikke garanteret plads.

Eleverne får holdlederbreve i medio juni 2018 tilsendt via forældres mail. (vigtigt at det er forældres mailadrese)

HUSK: afbud skal gives til kontoret, såfremt elev ikke ønsker at deltage i tildelte koloniophold evt. via mail: riha@dlf.org
eller ring til Rita på kontoret på telefon nummer 39 56 55 11.

 

 

Cookie & privatlivspolitik